ouders

Citaat hier

Uit onderzoek blijkt dat betrokkenheid van ouders bij de schoolloopbaan van hun kind van grote invloed is op de mate waarin het onderwijsproces succesvol verloopt.

In het begin van het schooljaar voeren de medewerkers met de ouders van jongste werkers (groep 1, 3, 5, 7) een startgesprek. Zo leert de medewerker het kind kennen en de ouders kunnen vragen stellen over het komende schooljaar.

Introductie

In het begin van het schooljaar voeren de medewerkers met de ouders van jongste werkers (groep 1, 3, 5, 7) een startgesprek. Zo leert de medewerker het kind kennen en de ouders kunnen vragen stellen over het komende schooljaar. 

Betrokkenheid

Betrokkenheid thuis, maar ook op school. Een kind dat zijn moeder of vader daadwerkelijk in de school bezig ziet, merkt hoe belangrijk school voor zijn ouders is. De school maakt immers een aanzienlijk deel uit van de leefwereld van hun kind.

voor ouders

Overzicht voor ouders

Aagjes

Vanaf februari 2015 hebben wij ‘Aagjes projecten’. Aagje is het blonde vriendinnetje van Pluk, de creatie van Annie M.G. schmidt.

medezeggenschapsraad

Elke school in ons land heeft een medezeggenschapsraad (MR) die meedenkt en meebeslist over schoolzaken.

ouderbijdrage

ouderhulp

verlof en leerplicht

vragen en klachten

nieuwe ouders