kleurgroepen

De kleuren van de verschillende kleurgroepen zijn gebaseerd op de kleuren van de regenboog en komen ook terug in de WP-vaan. De Werkplaats Kindergemeenschap bestaat uit 20 groepen, verdeeld over vier kleurgroepen; Paars , Blauw, Blauw, Groen

"Samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid en duurzaamheid"

De medewerkers van iedere kleurgroep vormen een team met een eigen teamleider. De teamleiders vormen samen met de directeur de schoolleiding. Iedere kleurgroep bevat 5 groepen. Door het teamwerk is het werk binnen de kleurgroep nauw op elkaar afgestemd en maken de medewerkers elkaar sterker in hun werk.

Naast deze horizontale samenwerking is er sinds een aantal jaren ook een verticale samenwerking, de koppelgenoten.

Onderbouw 1 en 2

Blauw

Bij de kleuters vindt het onderwijs vooral in het klaslokaal plaats. Spelenderwijs wordt de leergierigheid geprikkeld, de taal- en rekenvaardigheid, de expressie en de creativiteit van het kind. Er is een groot uitdagend kleuterspeelterrein, zodat tijdens het buiten spelen het leren doorgaat.Iedere groep heeft een eigen sfeer en werken samen door te werken aan gezamenlijke thema’s die vormgegeven worden in rijk ingerichte hoeken.

 

Binnen en buiten spelen versterken elkaar. Medewerkers bereiden het buiten spelen met de werkers voor door te vragen met wie en waar ze gaan spelen. Na het spelen wordt er aandacht besteed aan hoe het ging en hoe het beter had gekund. Op de lange dagen (maandag, woensdag en vrijdag) hebben de kleuters tussen de middag een siësta. De kinderen liggen dan ontspannen op matjes: sommigen slapen, anderen liggen even stil.

Middenbouw groep 3 en 4

Paars

Iedere groep een eigen sfeer, maar de gang vormt de gezamenlijke ruimte van deze middenbouw. Zo zijn er 2 leeshoeken die door alle groepen worden gebruikt.

De medewerkers plannen gezamenlijk en bespreken waar extra aandacht aan besteed moet worden. Centraal staan ook de verschillende werkvormen (o.a. circuit, bewegend leren).

De groepsmedewerker is degene die instructies geeft en lessen voorbereid. Per periode worden de werkers op niveau ingedeeld (bijv. voor spelling of rekenen) Ze krijgen dan ook instructies van een andere medewerker (groepsoverstijgend werken) Op deze manier worden de werkers een beetje voorbereid op het werken in de Ronding.

Projecten worden samen voorbereid. De kerndoelen worden daarbij goed in de gaten gehouden. Het buiten spelen wordt, net als bij de kleuters, nog intensief begeleid.

De kleuren van de verschillende kleurgroepen zijn gebaseerd op de kleuren van de regenboog en komen ook terug in de WP-vaan.

Middenbouw groep 5 en 6, bovenbouw groep 7 en 8

Rood

De kleuren van de verschillende kleurgroepen zijn gebaseerd op de kleuren van de regenboog en komen ook terug in de WP-vaan.

Teamwerken in De Ronding. De Ronding is 7 jaar geleden gestart. Er is afscheid genomen van het traditionele klaslokaal en er is een groot leerplein met open ruimtes voor de gezinsgroepen voor in de plaats gekomen. De Werkers starten in de gezinsgroep en krijgen verlengde instructie of werken zelfstandig op een andere plek, afhankelijk van de leerbehoeften of werkstijl. De inrichting van de Ronding sluit hierbij aan. Nu 7 jaar later zijn we enthousiast over de samenwerking en de gezamenlijke verantwoordelijkheid die het werken in de Ronding biedt.


De leer- en werksituatie in De Ronding is een voorbereiding op het zelfstandig werken in het Voortgezet onderwijs en vraagt een intensieve samenwerking tussen alle werkers en medewerkers. Intervisie en planning tussen de medewerkers is aan de orde van de dag om de pedagogische en didactische afstemming optimaal te laten zijn. Vanwege de open ruimte is er veel interactie tussen de werkers onderling en richting de medewerkers.

Verticale samenwerking

Koppelgenoten

De kleuren van de verschillende kleurgroepen zijn gebaseerd op de kleuren van de regenboog en komen ook terug in de WP-vaan.

We creëren bewust momenten dat jonge en oudere werkers met elkaar optrekken, van elkaar leren of elkaar helpen. Dit is een onderdeel van onze pedagogische visie. Een vaste onderbouw, middenbouw 3-4, middenbouw 5-6 en een bovenbouwgroep vormen samen “koppelgenoten”. Het is een verticale samenwerking. Zo hebben we 5 van deze vaste koppelgenoten.

Koppelgenoten doen samen het weekslot, verschillende natuuractiviteiten, verlenen assistentie bij computergebruik, lezen met werkers uit groep 3-4, presenteren soms werkstukken aan elkaar en nodigen elkaar uit bij het afsluiten van een project.Kortom, jong en oud ontmoeten elkaar regelmatig en hebben zorg voor elkaar.

Actueel