vieringen

‘Noord, oost, zuid, west. Wij zijn allen vogels uit één nest.’ Kees Boeke
Het samen toewerken naar en beleven van vieringen is een belangrijk onderdeel van ons schoolleven. We vieren de seizoensgebonden, levensbeschouwelijke, cultureel gebonden feesten zoals dierendag, Sint- Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Driekoningen, Palmpasen en Pasen. De midwinterviering start met Sint-Maarten en eindigt met Driekoningen. Daarnaast kennen we feesten vanuit onze eigen traditie.

Feesten

Feesten vanuit eigen traditie

Weekslot

Er zijn twee weeksloten per jaar in onze theaterzaal. Een onder-, middenbouw 3-4, middenbouw 5-6 en een bovenbouwgroep sluiten samen op een creatieve manier de week af.

Jaarslot

Het jaarslot is improvisatietoneel geschreven en gespeeld door de medewerkers geïnspireerd op een sprookje, met een kwinkslag. Op de vrijdag voor de kerstvakantie wordt dit vier keer opgevoerd voor de werkers en ouders in de theaterzaal op het VO. Voor de werkers, ouders en overige medewerkers is het ieder jaar weer een feest om bij te wonen.

Eindfeesten

afscheid oudste werkers

Iedere groep sluit op een feestelijke manier het schooljaar af. Het afscheid van de oudste werkers wordt in alle groepen op de laatste woensdag voor de zomervakantie gevierd.

'onder de bogen'

Onder de Bogen start met verschillende dansen van alle werkers en sluit af met de lintendans door de achtste groepers.

Daarna volgt de feestelijke overgang van de oudste werkers naar hun nieuwe groep. Alle oudste werkers gaan in één lange slinger ‘onder de bogen’ (stokken met linten) naar hun nieuwe groep. Onder de bogen is een overgangsritueel, waar je symbolisch afscheid neemt van het oude en je klaar maakt voor een nieuwe start met nieuwe vriendjes en een nieuwe medewerker in het volgend schooljaar. Of je verlaat de school en gaat naar het Voortgezet Onderwijs.

‘De Stichtingssdag’ en de ‘Hoofdplons’ in 1929 ingesteld door Kees Boeke, jaarlijks gevierd op de laatste schooldag voor de zomervakantie.

Deze traditie start als alle werkers met “de handslag” (met gekruiste armen hand in hand) naar het grote veld komen. Het cacaoblikje met de door Kees Boeke geschreven oorkonde wordt naar beneden gehaald en de oudste werker van iedere kleurgroep wordt uitgenodigd om zijn of haar naam op de oorkonde te schrijven. Ondertussen wordt het Stichtingslied en het Werkplaatslied gezongen onder begeleiding van een orkest bestaande uit werkers en medewerkers.

Als er weer nieuwe werkersnamen (oudste werker per bouw) bijgeschreven zijn in het “oude busje” start het waterfestijn “de Hoofdplons”. Ouders, opa’s en oma’s en belangstellenden zijn van harte welkom bij deze WP tradities!

Op andere momenten is een beschrijving bij wat we zien erg interessant. Geeft je beeld een referentie.