Brugklas plaatsing 2021-2022

Op donderdag 1 april hebben groep 8 leerlingen allemaal bericht gehad of ze geplaatst zijn op de school van eerste keuze. Helaas hebben we op de WP kinderen moet uitloten.

Welke scholen hebben plaats in de 2e ronde?

Op 1 april hebben de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio bekend gemaakt of zij nog plaats hebben voor nieuwe brugklassers in de tweede ronde. Via deze link is te vinden waar nog plaats is.

“De reden waarom ik de naam Werkplaats gekozen heb, is dat ik bij ‘school’ altijd geneigd ben te denken aan iemand die ‘geschoold wordt’ en het mijn bedoeling juist is de kinderen niet te ‘scholen’ maar hun de gelegenheid te geven door allerlei soort werk zich naar hun eigen aard en aanleg te ontwikkelen…. Wat ik dus wilde trachten te vormen was inderdaad een plaats om te werken, vandaar de naam.”

Citaten uit het boek “Kindergemeenschap” van Kees Boeke

Het tweede citaat prijkt ook fier op de balie in de hal van het voortgezet onderwijs, als uitdagende inspiratiebron aan allen die hier werken en leren.

De Werkplaats is een school met een inspirerende traditie en een stevige ambitie. Dat was voor leerlingen en ouders vast en zeker de reden om voor deze school te kiezen, dat is voor de medewerkers de reden om hier te willen werken.

De schoolleidingen van de beide scholen en het bestuur brachten die ambitie en traditie bij elkaar in een nieuw geformuleerde set uitgangspunten en toekomstbeelden, een visie onder het motto ’Samen leren en creëren’.

Actueel

Overig nieuws

contact
dewerkplaats_kindergemeenschap_ol

Samenwerking, gelijkwaardigheid, betrokkenheid en duurzaamheid. ‍