voortgezet onderwijs

“lorum ipsum citaat” Lorem Ipsum

actueel

Het laatste nieuws

voortgezet onderwijs

Een aantal snelle links

missie en visie

Samenwerking,
gelijkwaardigheid,
betrokkenheid en duurzaamheid

De Werkplaats wil jonge mensen (de werkers) serieus nemen vanuit de overtuiging dat zo met hen gebouwd kan worden aan een rechtvaardige en verdraagzame samenleving, waarin zij zich met elkaar in verscheidenheid en overeenkomst verbonden weten.

De volwassenen (de medewerkers) helpen hen bij hun ontwikkeling door het bieden van verantwoordelijkheid in een leeromgeving met veel ruimte voor samen leren en creëren. In de Werkplaats bouwen zij met hoofd, hart en handen aan een wereld vol mogelijkheden.

De Werkplaats Kindergemeenschap dient als oefentuin voor het functioneren in sociale verbanden in maatschappij en wereld. De Werkplaats biedt kwalitatief goed onderwijs. Op de beide scholen voor Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs gebeurt dit vanuit één visie, maar in een vorm die aansluit bij de eigen leeftijdsgroep.

Ook voor de medewerkers staat in een professionele cultuur samen leren en creëren centraal. De Werkplaats is een school met een inspirerende traditie en een stevige ambitie. Ons onderwijs is nooit af. We denken voortdurend na over de ‘bagage’ die onze werkers nodig hebben, voor het leven nu en later. Er wordt samen geleerd en gecreëerd. Zo maken we eigentijds onderwijs.