school

De Werkplaats biedt onderwijs waarbij de kennis in samenhang wordt aangeboden. Leren met Hoofd, Hart en Handen is verweven in ons dagelijks onderwijs en binnen de school op verschillende manieren duidelijk zichtbaar. Iedere werker leert en ervaart op zijn eigen manier en eigen tempo.

onderwijs

Hoofd, hart en handen

Bij de kleuters vindt het onderwijs vooral in het klaslokaal plaats. Spelenderwijs wordt de leergierigheid geprikkeld, de taal- en rekenvaardigheid, de expressie en de creativiteit van het kind. Er is een groot uitdagend kleuterspeelterrein, zodat tijdens het buiten spelen het leren doorgaat. Iedere groep heeft een eigen sfeer en werken samen door te werken aan gezamenlijke thema’s die vormgegeven worden in rijk ingerichte hoeken.

Binnen en buiten

Binnen en buiten spelen versterken elkaar. Medewerkers bereiden het buiten spelen met de werkers voor door te vragen met wie en waar ze gaan spelen. Na het spelen wordt er aandacht besteed aan hoe het ging en hoe het beter had gekund. Op de lange dagen (maandag, woensdag en vrijdag) hebben de kleuters tussen de middag een siësta. De kinderen liggen dan ontspannen op matjes: sommigen slapen, anderen liggen even stil.

Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Groep 1 en 2

In de onderbouw (groep 1-2) wordt er met thema’s gewerkt. De thema’s zijn de kapstokken aan de hand waarvan de kennis, de verbeelding en de ontwikkeling van het kind vergroot worden. In de uitdagend ingerichte hoeken kunnen de werkers ontdekken, onderzoeken en dingen maken over het onderwerp. Dit gebeurt zowel binnen als buiten. Bij de kleuters is het leren binnen en buiten een ononderbroken lijn. 

De kleuren van de verschillende kleurgroepen zijn gebaseerd op de kleuren van de regenboog en komen ook terug in de WP-vaan.

Groep 3 en 4

Vanaf groep 3 wordt er naast het werken met thema’s ook geleerd aan de hand van methodes op het gebied van taal, rekenen en spelling. Deze worden aangevuld met spel en creativiteit. 

Daarnaast wordt er vanaf groep 1 aandacht besteed aan de executieve functies, zodat de kinderen van jongs af aan leren samenwerken, omgaan met hun emoties, het automatiseren, het zien van samenhang en grote lijnen en zich bewust worden van hun kwaliteiten en hun valkuilen.

Stap voor stap wordt er gewerkt aan het vergroten van de zelfstandigheid van de kinderen.

Groep 5 t/m 8

In de ronding (groep 5 t/m8) worden de werkers door het zelf plannen, de weektaken, het zelfstandig werken en het gepersonaliseerd leren, stap voor stap voorbereid op het voortgezet onderwijs. 

Dit alles in een pedagogisch klimaat van vertrouwen, autonomie en veel ruimte voor ieders eigenheid. Een goede pedagogische relatie is een voorwaarde om te komen tot leren en ontwikkelen.